Slide
Slide
Slide

กว่า 20 ปี ที่สร้างสรรผลงาน กว่า 30 โครงการ ของความสำเร็จ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของการ พัฒนาโครงการคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรสังคม

รวมโครงการพร้อมอยู่

Home office

ทำเลทอง สังคมคุณภาพ กับที่พักอาศัยที่สร้างเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการที่อยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค
ครบครันด้วยทำเลที่ดี สังคม สิ่งเเวดล้อม

TOWNHOME

ทำเลทอง สังคมคุณภาพ กับที่พักอาศัยที่สร้างเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการที่อยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค
ครบครันด้วยทำเลที่ดี สังคม สิ่งเเวดล้อม

Single-House

ทำเลทอง สังคมคุณภาพ กับที่พักอาศัยที่สร้างเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการที่อยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค
ครบครันด้วยทำเลที่ดี สังคม สิ่งเเวดล้อม

Condo

ทำเลทอง สังคมคุณภาพ กับที่พักอาศัยที่สร้างเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการที่อยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค
ครบครันด้วยทำเลที่ดี สังคม สิ่งเเวดล้อม